Seerri 1

Učešće na SeeRRI konferenciji – Barselona

U periodu od 27. do 30. septembra 2021. godine predstavnik firma ADRIATIC BRIDGE PARTNERS učestvovao je na završnoj konferenciji „Bringing RRI into Regional Planning. From Theory to SeeRRI“ koja se održala u Barseloni, kao član time Crne Gore. Ova konferencija predstavlja završni događaj na projektu www.seerri.eu finansiranom kroz H2020, u okviru kojeg je učestvovala i Crna Gora kao Network of Affiliated Territories (NAT).

Pored prisustva konferenciji predstavnik naše firme takođe je učestvovao i u pripremi finalnog dokumenta kojim je predstavljena Crna Gora kao NAT članica i prikazane mogućnosti za dalji razvoj ovog koncepta na lokalnom nivou.

Seerri 2