Acg

Aerodromi Crne Gore – objavljen javni poziv za pretkvalifikaciju

Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore objavila je poziv za podnošenje prijava za pretkvalifikaciju za dodjelu koncesije za Aerodrome Crne Gore. Cilj ovog projekta je da se kroz dodjelu koncesije obezbijedi neophodna valorizacija Aerodroma na dugoročno održiv način.

Izbor partnera za realizaciju projekta odvijaće se u dvije faze:
Fazu 1: Javni oglas za pretkvalifikaciju, i
Fazu 2: Poziv za dostavljanje ponuda.
Samo kvalifikovanim ponuđačima koji budu učestvovali na Javnom oglasu za pretkvalifikaciju će biti upućen poziv za dostavljanje ponuda.

Kompanija koja bude izabrana kao prvorangirani ponuđač biće u obavezi da avansno uplati najmanje 100 mil. EUR i da tokom trajanja koncesije, odnosno u narednih 30 godina, davaocu koncesije uplaćuje najmanje 10 odsto godišnjeg prihoda Aerodroma. Očekivani obim investicionih ulaganja procjenjuje se na oko 80 mil. EUR u prve tri godine i oko 200 mil. EUR tokom ukupnog trajanja koncesionog prava.
Prvorangirani ponuđač će takođe imati obavezu da osnuje pravno lice u Crnoj Gori za obavljanje predmetne koncesione djelatnosti.

Pretkfalifikaciona faza trajaće 45 dana od dana objavljivanja, nakon čega slijedu evaluacija ponuda i objavljivanje tenderskog postupka.

Adriatic Bridge Partners pažljivo prati dešavanja vezana za ovaj postupak u cilju informisanja naših partnera koji su iskazali interesovanje za učešće u ovom projektu.

Za više detalja kontaktirajte nas na: office@adriaticbridgepartners.com