Picture

Istraživanje tržišta poljoprivredne mehanizacije u Crnoj Gori

Adriatic Bridge Partners, u saradnji sa partnerima iz Hrvatske, realizovala je projekat: „Istraživanje tržišta za IPARD agenciju“ koje je obuhvatilo analizu kretanja cijena poljoprivredne mehanizacije na teritoriji Crne Gore.

Cilj istraživanja bio je da se provjere aktuelne cijene na tržištu i izvrši upoređivanje sa referentnim cijenama u postojećoj bazi podataka.

Aktivnosti su obuhvatile:

  • Prikupljanje podataka o definisanoj poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi;
  • Prikupljanje podataka o cijenama mehanizacije i opreme, kao i strukturu i način formiranja;
  • Obradu podataka i analizu.

Terenski dio istraživanja sproveden je tokom jula i avgusta mjeseca tekuće godine.

Projekat je realizovan za potrebe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore – Direktorat za plaćanje.