1

Kina – šansa za region

Kina je jedan od najvećih investitora u regionu Centralne i Istočne Evrope (CIE). Kroz inicijativu „Pojas i put“ kineske kompanije grade velike infrastrukturne projekte (Crna Gora i Srbija), realizuju aktivnosti u oblasti kulture, nude savremene tehnologije i stvaraju značajne turističke prihode ovom regionu.

Tržište Kine otvoreno je za proizvode iz CIE, što posebno može biti interesantno za zemlje Zapadnog Balkana.

Iz Expo centra u Ningbou nedavno su pokazali interesovanje za brojne crnogorske proizvode: med, masline, maslinovo ulje, sir, flaširanu vodu i dr. Crnogorska vina su već dobro pozicionirana na kineskom tržištu i prodaju se po nekoliko puta većoj cijeni nego na domaćem tržištu. U Expo centra, u paviljonu Crne Gore postoji stalna izložba određenih lokalnih proizvoda, ali kineski partneri poručuju da žele veći broj proizvoda iz Crne Gore i regiona i da trgovinska razmjena može biti veća.

Šanse za jačanje ekonomske saradnje postoje i u sferi turizma. Zemlje CIE godišnje posjeti oko 2 mil. kineskih turista, dok iz zemalja CIE oko 450.000 turista godišnje posjeti Kinu. Neke zemlje regiona su prepoznale značaj kineskih turista i već ukinule vize. Državna uprava za razmjenu u inostranstvu Kine (The State Administration of Foreign Exchange) objavila je da su turisti iz Kine u prvoj polovini 2019. godine u inostranstvu potrošili preko 127 milijardi USD. Kina je zbog toga jedno od najvećih emitivnih turističkih tržišta na svijetu u poslednjih 6 godina.

Saradnja sa zemljama CIE kroz inicijativu „Pojas i put“ svim učesnicima daje dobre rezultate, ali razmjena može da se unaprijedi posebno sa manjim zemljama kao što je Crna Gora. Obim trgovinske razmjene u  2018. između Kine i CIE  iznosio je oko 90 milijardi USD, što je rast od preko 20% u odnosu na prethodni uporedni period. Do sredine 2019. godine kineska ulaganja iznosila su oko 12,5 milijardi USD, sa daljim trendom rasta.

Adriatic Bridge Partners radi na uspostavljanju poslovne saradnje sa partnerima iz Kine, posebno u oblasti poljoprivrede i turizma. Nadamo se da ćemo da kraja prvog kvartala 2020. godine imati konkretne dogovore o zajedničkom nastupu na sledećem CEEC EXPO sajmu koji se održava od 10. do 14. juna 2020. godine u Ningbou.

Za više informacija kontaktirajte nas na: office@adriaticbridgepartners.com