Slika

Nastavljamo sa podrškom malim preduzetnicima

Adriatic Bridge Partners nastavlja sa podrškom malim preduzetnicima u njihovom daljem razvoju. Kroz set usluga koje smo pripremili za mikro, mala i srednja preduzeća pomažemo (posebno preduzetnicima) da razviju svoje ideje do nivoa sa kojeg mogu da apliciraju za razne izvore finansiranja, posebno EU fondove, što predstavlja značajno iskustvo u njihovom daljem razvoja.

Ovog puta pripremljena je aplikacija za mikro preduzeće iz Bara koje je prihvaćena finansiranje u okviru IPA II budžetske linije, grant šeme: „Enhancing the Competitiveness of SMEs through Support for Women and Youth Entrepreneurship“.