1

Nove izmjene Zakona o privrednim društvima Srbije

Krajem 2019. godine u Srbiji je usvojen novi Zakon o privrednim društvima kojim se uvodi, kao novi finansijski instrument, prvo sticanja vlasničkog udjela u kompaniji. Na ovaj će način zaposleni (ali i druge interesne grupe) imati mogućnost da steknu vlasnički udio u društvu po povlašćenim uslovima.

Način sticanja udjela vršiće se kroz proceduru registracije u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrijednosti, pri čemu će sama procedura moći da se radi neposredno tj. bez plaćanja skupih brokerskih nadoknada za ovu uslugu.

Ovakav model treba da bude veoma koristan za stimulisanje razvoja mikro i malih kompanija koje imaju ograničen pristup skupim finansijskim izvorima. Najveća koristi (na bazi iskustva razvijenih ekonomija) očekuju se u industriji informacionih tehnologija, imajući u vidu da mala privredna društva nisu u mogućnosti da kvalitetnom kadru obezbijede značajne finansijske stimulacije.

Novi Zakon o privrednim društvima počeće da se primjenjuje od 1. aprila 2020. godine, a navedene izmjene važe za sva društva sa ograničenom odgovornošću.

Za više detalja kontaktirajte nas na: office@adriaticbridgepartners.com