1

Organizacije iz Japana zainteresovane za istraživanje energetskih potencijala Zapadnog Balkana

Predstavnici Adriatic Bridge Partners sastali su se u Tokiju sa predstavnicima japanskih organizacija koje su izrazile interesovanje da učestvuju u analizi mogućnosti ulaganja u sektor energetike u zemljama Zapadnog Balkana. Kroz brojne razgovore napravljeni su preliminarni dogovori da se aplicira za određene japanske fondove za ove svrhe i nakon pozitivnog odgovora prvo krene u analizu energetskih potencijala Crne Gore, a nakon toga i ostalih zemalja Zapadnog Balkana.

Adriatic Bridge Parners će nastaviti da jača saradnju sa organizacijama i investitorima iz Japana, i bude pouzdan partner u realizaciji budućih projekata.