Slika 1

Plan ulaganja u sektor energetike u Crnoj Gori

U narednom periodu planirana su značajna ulaganja u sektoru energetike u Crnoj Gori. Od ukupnog paketa socio-ekonomskih mjera za period od narednih pet godina, u sektoru energetike očekuju se ulaganja od oko 734 miliona eura. Ovaj iznos obuhvatiće inveticije u nove izvore, revitalizaciju postojeće infrastrukture, ali i ulaganja u male hidro elektrane. Procjenjuje se da će, od ukupnog iznosa, oko 350 miliona eura biti ugovoreno sa kompanijama iz Crne Gore.

Tokom 2020. godine, po osnovu investicija u elektroenergetiku, učekuju se ulaganja od oko 50 miliona eura. Ovo se posebno odnosi na ulaganja u distributivnu mrežu koja zahtijeva određena poboljšanja kako bi se dodatno eliminisali neopravdani gubici. Dodatno, kroz nove mjere predviđena je posebna podrška domaćoj privredi da se osposobi za pružanje usluga energetskim kompanijama, ne samo u zemlji, već i u regionu. Konačan rezultat planiranih investicija biće uvećanje proizvodnje električne energije u Crnoj Gori za oko 20 odsto, ali i značajno unaprjeđenje kvaliteta isporuke el. energije, posebno u ruralnim područjima.

Pripremne aktivnosti na realizaciji nekih veoma bitnih projekata za energetski sektor u Crnoj Gori već su u toku, a ovo obuhvata sledeće:

  • Ekološka rekonstrukcija TE Pljevlja i rekonstrukcija HE Perućica, procijenjene vrijednosti 41 miliona eura,
  • Izgradnja jedne od najvećih solarnih elektrana u ovom regionu Briska gora snage 250 MW, procijenjene vrijednosti 180 miliona eura,
  • Pripremne aktivnosti za moguću izgradnju VE Gvozd 50 MW, procijenjene vrijednosti 60 miliona eura,
  • Finalne aktivnosti na pripremi projekta HE Komarnica snage 171 MW, ukupne vrijednosti od oko 272 miliona eura,
  • Početak radova na izgradnji VE Brajići 100,1 MW, ukupne vrijednosti 101 miliona eura.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na office@adriaticbridgepartners.com