Biomass Heating Power Plant 910240 1920

Šansa za investiranje u elektranu na biomasu

Preko razgranate mreže svojih partnera, dobili smo molbu da pomognemo u pronalaženju kupca za jednu elektranu na biomasu ukupnog kapaciteta oko 9,5 MW, izgrađena u jednoj od zemalja Zapadnog Balkana.

Vlasnici elektrane potpisali su godišnji ugovor sa nacionalnom vladom o prodaji električne energije na period od 14 godina po povlašćenim uslovima. Ugovorom je takođe obuhvaćena saradnja sa upravom za šume po kojem ovoj kompaniji godišnje pripada 80.000 t drvnih ostataka.

Elektrana godišnje radi sa oko 90% svojih kapaciteta i po tom osnovu ostvaruje godišnji prihod od oko 12 mil. EUR.

Životni vijek elektrane procijenjen je na 30 godina, trenutno je zaposleno oko 50 radnika, a ukupna investiciona ulaganja dostigla su 50 mil. EUR.

Za više detalja kontaktirajte nas na: office@adriaticbridgepartners.com