Rebecca Li 1

Sjeverna Makedonija objavila tender za izgradnju foto-naponskih elektrana

Vlada Sjeverne Makedonije, preko Ministarstva ekonomije, objavila je javni poziv za davanje prava za proizvodnju i prodaju električne energije proizvedene iz foto-naponskih elektrana izgrađenih na državnom zemljištu.

Ukupna instalirana snaga foto-naponskih elektrana, za koju se na osnovu ovog tenderskog postupka dodjeljuje premija, iznosi 27 MV.

Ukupan broj elektrana koje će biti izgrađene prema ovom projektu je 4, a njihove instalisane snage su definisane na 2 MV, 5 MV i dvije po 10 MV.

Pored ostalih kriterijuma, strano pravno lice, ili konzorcijum, u obavezi je da osnuje kompaniju u Sjevernoj Makedoniji za realizaciju predmetnog projekta.

Rok za prijavu je produžen već dva puta, a posljednji je 2.10.2019. godine u 10.00h po lokalnom vremenu.

Adriatic Bridge Partners aktivno radi na prikupljanju svih informacija vezanih za ovaj tender.

Za više detalja kontaktirajte nas na: office@adriaticbridgepartners.com