1

Sprovedeno istraživanje tržišta poljoprivredne mehanizacije

Kompanija Adriatic Bridge Partners nastavlja uspješnu saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Za potrebe Direktorata za plaćanje, analizirano je tržište poljoprivredne mehanizacije i opreme.

Kao i prethodni put cilj istraživanja je bio da se provjere aktuelne cijene na tržištu i izvrši upoređivanje sa referentnim cijenama u postojećoj bazi podataka.

Aktivnosti su obuhvatile:

  • Prikupljanje podataka sa tržišta o cijenama poljoprivredne mehanizacije i opreme;
  • Prikupljanje podataka o strukturu i način formiranja cijena;
  • Obradu podataka i analizu.

Terenski dio istraživanja sproveden je tokom juna, dok je obrada podataka završna u prvoj polovini jula ove godine