Annie Spratt 1

Implementacija projekata sa posebnim fokusom na:

Implementacija projekata sa posebnim fokusom na:

  • Sektor energetike,
  • Transfer tehnologija,
  • Modernizaciju proizvodnje – uvođenje novih tehnologija,
  • Razvoj menadžmenta,
  • Finansije.