Western Balkanship Logo V3

Projekat ‘Western Balkanship – Create your future’

Adriatic Bridge Partners, sa partnerima iz regiona, učestvuje u implementaciji projekta „Western Balkanship“ koji finansira Ministarstvo vanjskih poslova Italije i koji kroz Jadransko-Jonsku inicijativu omogućava studentima da provedu period mobilnosti u kompanijama i institucijama u Jadransko-Jonskom regionu. Ovaj projekat predstavlja sjajnu priliku da kompanije registrovane kod lokalnih privrednih komora, kao i same institucije, da dođu u kontakt sa mladim studentima i diplomcima sa brojnih fakulteta iz UniAdrion mreže.

Studenti sa 49 različitih univerziteta u 9 zemalja ovog područja će imati priliku da obave  praksu u trajanju od 3 do 6 mjeseci u jednoj od kompanija/institucija koje učestvuju u inicijativi. Ciljevi projekta su višestruki: jačanje međunarodne saradnje između zemalja, promovisanje strukturisane prekogranične mobilnosti, stvaranje novih mogućnosti zapošljavanja mladih diplomaca i svršenih diplomaca, obezbeđivanje specijalizovanog osoblja kompanijama i povećanje ekonomskog razvoja regiona.