Rebecca Li 1

Sjeverna Makedonija objavila tender za izgradnju foto-naponskih elektrana

Vlada Sjeverne Makedonije, preko Ministarstva ekonomije, objavila je javni poziv za davanje prava za proizvodnju i prodaju električne energije proizvedene iz foto-naponskih elektrana izgrađenih na državnom zemljištu. Ukupna instalirana snaga foto-naponskih elektrana, za koju se na osnovu ovog tenderskog postupka dodjeljuje premija, iznosi 27 MV. Ukupan broj elektrana koje će biti izgrađene prema ovom projektu je 4, a njihove instalisane snage su definisane na 2 MV, 5 MV i dvije po 10 MV. Pored ostalih […] Čitaj dalje