Helloquence 1

Rast stranih direktnih investicija u Crnoj Gori

Prema preliminarnim procjenama Centralne Banke Crne Gore (CBCG) ukupan priliv stranih direktnih investicija za prvih sedam mjeseci 2019. godine iznosio je preko 448 mil. EUR, dok se istovremeno odlilo skoro 208 mil. EUR.

Ulaganja su ostvarena iz preko 80 zemalja, a među najvećima su Mađarska, oko 52 mil. EUR. Na drugom mjestu su investicije iz Rusije – 41 mil. EUR. Bosna i Hercegovina našla se na trećem mjestu sa uloženih 31 mil. EUR. Među zemljama čije su firme i/ili građani uložili ukupno više od 20 mil. EUR su i investicije državljana Holandije (oko 27 mil. EUR), Švajcarske (oko 22 mil. EUR), a Ujedinjenih Arapskih Emirata (20 mil. EUR), Srbije (oko 19 mil. EUR), Turske (oko 15 mil. EUR), Njemačke (14 mil. EUR) i Hrvatske (11 mil. EUR).

Najviše se ulagalo u interkompanijski dug – 173 mil. EUR, što predstavlja investicije koje ne povećavaju osnovni kapital. Predmetnim ulaganjima vrijednosti kompanija i banaka uvećane su za oko 167,8 mil. EUR, u nekretnine je uloženo oko 94 mil. EUR, dok su ostale investicije iznosile oko 13 mil. EUR.

Za više detalja kontaktirajte nas na: office@adriaticbridgepartners.com