Gii

Globalni indeks inovacija 2020

Prema izvještaju Globalni indeks inovacija 2020, koji je 2. septembra objavila Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO), tri od šest zemalja Zapadnog Balkana ostvarile su napredak, jedna zemlja je rangirane lošije u odnosu na prošlu godinu, jedna zemlja je zadržala istu poziciju, dok jedna zemlja nije ni uključena u listu.

Globalni indeks inovacija 2020 prikazuje globalne inovacione trendove za 131 ekonomije. Cilj izvještaja je prikaz godišnjeg poredka svjetskih ekonomija po inovacionom kapacitetu i proizvodnji.

U prvih 10 dominiraju zemlje sa visokim prihodima. Švajcarska, Švedska, SAD, Velika Britanija i Holandija, a druga azijska ekonomija (Republika Koreja) se prv put našla među prvih 10.

Ekonomije Zapadnog Balkana nalaze se između 49 i 83 mjesta. Prema izvještaju, najbolje rangirana je Crna Gora koja se nalazi na 49 mjesta.

Proces rangiranja obuhvatio je sledeće kategorije:

˫       Institucije,

˫       Ljudski kapital & istraživanje,

˫       Infrastruktura,

˫       Sofisticiranost tržišta,

˫       Sofisticiranost poslovanja,

˫       Znanje i tehnologije,

˫       Kreativnost.

 

Rang za svaku zemlju pojedičano je dat na tabeli:

Zemlja

Rang 2020

Rang 2019

Crna Gora

49

45

Srbija

53

57

Sjeverna Makedonija

57

59

Bosna i Hercegovina

74

76

Albanija

83

83

Kosovo

nije uključeno

Izvještaj je takođe uključio rangiranje inovativnih i tehnoloških klastera. U top 100 nalaze se klasteri iz 26 ekonomija, od kojih su 6 – Brazil, Kina, Indija, Iran, Turska i Ruska Federacija – ekonomije sa srednjim prihodima. SAD su i dalje imaju najveći broj inovativnih klastera (25), slijedi Kina (17), Njemačka (10) i Japan (5).